Realizowane w ramach serwisu klimatyzacji prace obejmują:

– dokładne czyszczenie filtrów oraz innych elementów systemu (w
tym skraplacza oraz parownika)
– sprawdzenie szczelności instalacji, w szczególności połączeń chłodniczych.
– przeprowadzenie szczegółowych pomiarów pracy urządzenia,
dotyczy m.in.: wydajności chłodniczej, sprawności elektrycznej
– sprawdzenie wszelkich zabezpieczeń
– weryfikacja głośności pracy urządzenia
– sprawdzanie stanu technicznego
– odgrzybianie